Vårt arbeid i leverandørkjeden

I mai 2023 reiste en delegasjon bestående av daglig leder, produktsjef, innkjøpsansvarlig og bærekraftansvarlig til Kina for å følge opp leverandørkjeden og bygge relasjoner igjen etter tre år med pandemi. Skogstad har hatt kontor og egne ansatte i Hangzhou siden 2008.

 

Langvarige leverandørforhold

I Skogstad har vi alltid hatt fokus på langvarige leverandørforhold, men i utfordrende tider kan også langvarige leverandørforhold være sårbare for ytre påvirkninger. Pandemien tvang ikke bare oss, men en hel bransje til å omstille seg. Leverandører opplevde at betalinger ble holdt tilbake, arbeidere ble stående i en sårbar situasjon, transporttiden tredoblet seg grunnet logistikkutfordringer i havnene, og flere selskaper flyttet produksjonen til andre land grunnet råvaremangel eller restriksjoner. Det viktigste for Skogstad, ble likevel å opprettholde de gode relasjonene vi hadde med leverandørene våre i Kina og holde ordrene på et stabilt nivå.

«Vår tilstedeværelse i Kina med egne ansatte ble i denne perioden helt avgjørende, og en enorm styrke både for vår egen og leverandørene sin langsiktige planlegging, trygghet og stabilitet». – Daglig leder Henning skogstad

Utvikling i fabrikkene

Nå i etterkant av reisen er det derfor gledelig at vi observerer en positiv utvikling hos våre leverandører, både når det kommer til arbeids- og lønnsvilkårene til arbeiderne, men også den generelle standarden på fabrikkene. Flere fabrikker har investert i nye maskiner for å effektivisere produksjonen, toalett- og kjøkkenfasiliteter har blitt renovert for å møte gjeldende krav og retningslinjer, og arbeiderne virker generelt mer opplyst rundt egne rettigheter. Sosial bærekraft er på alles agenda om dagen, og sosiale revisjonsrapporter har på mange måter blitt den nye CVén til fabrikkene.

En utvikling som er spesielt interessant å merke seg er at arbeiderene nå begynner å stille krav. Fabrikkarbeid er ikke like interessant for den yngre generasjonen kinesere, og i et stadig mer utfordrende arbeidsmarked med en aldrende befolkning kan det bli utfordrende å skaffe kompetent arbeidskraft i fremtiden. Dette gjør at leverandørenes vilje og evne til utvikling, og interesse for å tiltrekke seg arbeidskraft gjennom gode arbeidsforhold og lønninger, er til stede i aller høyeste grad.

Nye ressurser styrker arbeidet

Under pandemiårene, har det også blitt tatt grep internt i Skogstad for å styrke arbeidet med sosial bærekraft. I 2021 ble Skogstad medlem av Etisk handel Norge, og en bærekraftstilling ble opprettet og besatt i september 2022. I tillegg, ble Skogstad medlem av Amfori – en ledende global næringslivsorganisasjon for bærekraftig handel, i januar 2023. Amfori står blant annet bak den anerkjente sosiale revisjonen BSCI, og har utviklet en plattform for økt sporbarhet og innsikt i leverandørkjeden. Nye ressurser og verktøy har gitt resultater i form av forbedrede rutiner internt, økt kompetansen på feltet, og en mer systematisk tilnærming til arbeidet generelt, spesielt når det kommer til å følge opp de sosiale forholdene i fabrikkene.

«I Skogstad har vi tatt et bevist valg når det kommer til å være ærlig og transparente i vår rapportering, også når det kommer til utfordringer vi står ovenfor fra tid til annen. Dette er viktig for oss, og vi forventer det samme fra våre leverandører og forretningsforbindelser.» – Bærekraftansvarlig, Jenny M. Tomasgard.

Datagrunnlag

Så er det sikkert noen som lurer på hvilken data vi har for å kunne påstå dette? Dataen konklusjonene i denne artikkelen bygger på, består av revisjonsrapporter som er gjort tilgjengelig via uavhengige tredjeparter. Revisjonsrapportene har blitt nøye analysert for å kartlegge utviklingstrekk og danne et inntrykk av forholdene hos hver enkelt leverandør. En overordnet risikokartlegging ble gjennomført i desember 2022 av hele leverandørkjeden, i tråd med OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger. Fem risikoområder ble der identifisert og videre prioritert basert på vesentlighet (alvorlighetsgrad, omfang og mulighet for reversering). Dette la grunnlaget for samtalene vi hadde med leverandørene i mai/juni 2023. Inntrykkene og observasjoner vi tilegnet oss under fabrikkbesøkene komplimenterte så denne dataen og ledet frem til konklusjonen i denne artikkelen.

De fem risikoområdene som nevnes i denne artikkelen er beskrevet mer utfyllende i redegjørelsen vår for rapporteringsåret 2022.

TOPP