Leverandørkjeden

 

I 2022 hadde Skogstad 17 førsteleddsprodusenter. Alle førsteleddsprodusentene er lokalisert i Kina og noen av produsentene brukes i større grad enn andre. Vi har normalt 3-4 reiser til Kina per år og utfører samtidig besøk på fabrikker og hos leverandører. Bærekraft og aktsomhetsvurderinger er høyt på agendaen i alle slike besøk. Vår tilstedeværelse er viktig for å skape forståelse rundt våre mange krav og retningslinjer, og den tette dialogen vi har gjennom vårt kontor og våre besøk i produksjonslandet er med på å skape gode forretningsrelasjoner.

Fabrikkene

Når vi inngår et samarbeid med en fabrikk, tenker vi langsiktig. Vi ønsker å bygge langsiktige relasjoner og bidra til positiv utvikling der vi kan. Det utarbeides egne arbeidsdokumenter som må signeres før vi inngår ett samarbeid, og det blir gjennomført årlige kontroller av disse, etter prinsippet, i februar hvert år. Dokumentene inneholder alle krav og retningslinjer fabrikkene må forholde seg til for at vi skal bruke dem som leverandør. De samme kravene gjelder også for deres underleverandører. Dokumentene er oversatt til kinesisk for å sikre at informasjonen blir forstått.

Vi gjennomfører kvalitetskontroller på fabrikkene ved jevne mellomrom, og i tillegg til våre egne kontroller, gjennomføres eksterne kontroller for sertifiseringer på leverandør/fabrikknivå. Sertifiseringene er viktige kvalitetsstempel da det er strenge krav og retningslinjer som fabrikkene må følge. For å gi et eksempel er alle våre Svanemerkede produkter produsert hos én leverandør som vi selv har vært med å utvikle for å imøtekomme kravene til svanemerking. Dette arbeidet strakk seg over 18 måneder og er noe vi veldig stolte av at vi fikk til. Også alle våre Re:Down produkter er produsert hos én leverandør slik at det skal bli enklere å ha kontroll på leverandørkjeden.

En komplett oversikt over fabrikkene vi bruker kan du se her.

Fra og med AW23 kolleksjonen er hvert enkelt plagg merket med en unik leverandørkode for sporbarhet tilbake til produsent. Tidligere har dette bare vært informasjon vi har hatt tilgang til internt, men nå vil altså denne informasjonen være offentlig tilgjengelig da koden er linket til gitt produsent i leverandørlisten over.

Kjemikalier

Når det kommer til kjemikalier, liker vi å være fremoverlent og søker oss mot nulltoleranse der vi kan. Som en av de første, satt vi nulltoleranse på PFC fluorkarboner i alle våre stoffkvaliteter når dette ble ferdig forsket på og senere forbudt i 2016. På enkelte områder har vi også satt strengere krav en EUs retningslinjer på hva som er lov å bruke. For eksempel, PFAS sluttet vi å bruke i 2014, og først nå (pressemelding 07.02.2023) har regjeringen lagt frem forslag om forbud mot dette sammen med 4 andre land i EU.

Vi følger nøye med på det Norske Miljødirektoratet som er blant de som er kommet lengst i forskningen. De utarbeider stadig nye krav og restriksjoner som vi følger med på og iverksetter omgående ved nye oppdagelser. Vi følger også EU-sine restriksjoner når det gjelder kjemikalier, og rådfører oss direkte med forskjellige forskningsmiljøer ved behov. REACH er EU sitt felles kjemikalieregelverk og et av de beste og viktigste verktøyene vi bruker i kampen mot farlige kjemikalier. Vi har også ansatte som er spesialister på å kvalitetssikre produksjonen slik at produktene sikrer høy kvalitet og dermed også lenger levetid, samt se til at ingen skadelige kjemikalier og materialer blir brukt.

For mer informasjon rundt kjemikalier kan du besøke følgende nettsider:

 

TOPP