MENNESKER, SAMFUNN & MILJØ

Siden Skogstad ble etablert i 1937 har respekten for mennesker, samfunn og miljø vært godt forankret i Skogstad sin forretningspraksis og ikke minst i Skogstad sine verdier. Skogstad har sitt opphav fra Nordfjord, et av Norges og verdens mest naturskjønne områder. Skogstad er meget stolt over å ha sitt hovedkontor i disse fantastiske omgivelsene – men det er også et økosystem som krever respekt og omtanke.

 

Tre generasjoner Skogstad

Å drive ansvarlig har vært viktig for ledelsen i Skogstad siden oppstarten. «I Skogstad erkjenner vi at vår virksomhet påvirker menneskene, samfunnet og miljøet rundt oss. Derfor jobber vi hver eneste dag for å gjøre vår forretningspraksis mer bærekraftig» – Henning Skogstad.

Skogstad har i dag en dedikert bærekraftansvarlig som jobber med å sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon om forholdene i leverandørkjeden vår. Økt fokus på menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger vil være en naturlig del av dette arbeidet– i tråd med Åpenhetsloven.

Bærekraftig forretningspraksis 

Som produsent av utendørsbekledning, har Skogstad som mål at alle skal kunne kjenne på uteglede gjennom unike opplevelser i storslått natur med riktig utstyr. Vår visjon er å skape uteglede med kvalitetsprodukter til fornuftige priser. Nettopp derfor er fokus på bærekraft, høy kvalitet og god design kjernen i Skogstad sin forretningsmodell.

Skogstad har forankret fire bærekraftmål i sin strategi for bærekraftig forretningspraksis. Dette er bærekraftsmål nummer 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (stoppe klimaendringene), og 17 (samarbeid for å nå målene). Målene er nøye utvalgt på bakgrunn av områdene vår virksomhet berører og hvor vi har forutsetninger for å utgjøre en forskjell.

Hvordan vi jobber

Produktutvikling, design og materialvalg blir utført i Norge, og vi bruker aktivt medlemsorganisasjonene våre; Grønt Punkt og Etisk handel, for å sikre at vi tar gode valg i alt vi gjør fra produktutvikling til ferdig produkt, og fra design til gjenvinning av emballasje. Sammen med produktavdelingen i Norge jobber de ansatte ved kontoret i Kina for å følge opp produksjonsfrister, gjennomføre kvalitetskontroller, og sørge for at våre mange krav og retningslinjer blir fulgt opp i tett dialog med leverandørene. Vi har normalt 2-4 turer fra Norge til Kina hvert år med inngående samtaler og oppfølging av ansattes krav og retningslinjer, samt risikovurderinger.

Vi verdsetter langvarige leverandørforhold og har en åpen dialog med våre leverandører slik at de vet hva som er sannsynlig vil komme av ordremasse, og tar kontakt dersom noe uteblir eller er forsinket. Dette er bra for både vår og leverandøren sin langsiktige planlegging, trygghet og stabilitet og er med på å sørge for at våre etiske retningslinjer blir overholdt. 

Per 1. september 2022, har Skogstad 16 egne butikker i Norge. Disse ligger under Skogstad Sport Detalj og styres av daglig leder Ann Kristin Skogstad.

Rutiner, krav og retningslinjer

Som medlem i Etisk Handel Norge er Skogstad forpliktet til å overholde og jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Dette vil i praksis si at vi hele tiden jobber med kartlegging av negativ påvirkning og risikovurderinger. Dette for å kunne ivareta og opprettholde respekt for mennesker, samfunn og miljø både i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Våre ansatte i Kina jobber tett opp mot kontorene i Norge og er en viktig ressurs for å sikre ansvarlig produksjon og åpenhet i leverandørkjeden da det tillater oss å være tett på fabrikkene. Dette gir oss også handlingsrom til å ta grep raskt om det skulle bli oppdaget avvik i strid med våre prinsipper. I dag har flere av våre produkter merkeordninger som Svanemerket, Re:down, PrimaLoft og Økologisk bomull. Dette vil si at det i tillegg til Skogstad sine egne krav og interne kontroller også blir gjennomført eksterne kontroller hos våre leverandører.

Når det kommer til kjemikalier, liker vi å være fremoverlent og søke mot nulltoleranse der vi kan. Listen over forbudte kjemikalier blir oppdatert så snart forskermiljøer og miljøorganisasjoner finner nye oppdagelser som burde settes fokus på. Vi innførte blant annet dette på PFC fluorkarboner, som en av de første i bransjen, i alle våre stoffkvaliteter da dette ble ferdig forsket på og senere forbudt i 2013-14.

Vi vil også trekke frem medlemsorganisasjonene våre; Grønt Punkt og Etisk Handel. De er viktige samarbeidspartnere for å sikre at vi tar gode valg i alt fra produktutvikling til ferdig produkt, og fra design til gjenvinning av emballasje. De er også en sikker kilde til faglig påfyll og gir oss tilgang til ressurser og verktøy for å systematisere bærekraftarbeidet vårt.

TOPP