MEDLEMSORGANISASJONER

Våre medlemsorganisasjoner er viktige samarbeidspartnere, og gir oss tilgang til ressurser og verktøy for å systematisere bærekraftarbeidet vårt. Per 1. september 2022 er vi medlem i Etisk Handel og Grønt Punkt. Medlemsorganisasjonene er en sikker kilde til faglig påfyll på flere områder som t.d. kvalitetssikring av leverandører, aktsomhetsvurderinger, og design og gjenvinning av emballasje.

 

Etisk handel

Siden oktober 2021 har Skogstad vært medlem av Etisk Handel Norge. Skogstad forplikter seg som medlem i Etisk Handel Norge til å overholde og jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Dette vil i praksis si at vi hele tiden jobber med kartlegging av negativ påvirkning og risikovurderinger for å kunne ivareta og opprettholde respekt for mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Les mer om Etisk handel her.

etisk handel

 

Grønt punkt

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for at vår emballasje blir forsvarlig samlet inn og gjenvunnet. Grønt Punkt Norge arrangerer flere kurs og webinarer for at bedriftene skal ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å ta gode valg i sin forretningshverdag. Skogstad tok også plastløftet for første gang i 2024, og jobber stadig videre med nye tiltak. Plastløfte er en satsning som setter fokus på å redusere bruken av unødvendig plast, øke bruken av resirkulert plast og designe for gjenvinning. Les mer om Grønt Punkt her. 

grønt punkt

 

Amfori 

Vi er medlem av Amfori, en ledende global næringsorganisasjon for åpen og bærekraftig handel. Et samarbeid via amfori BSCI og amfori BEPI hjelper oss å forberede den sosiale og miljømessige ytelsen til forsyningskjeden vår. Les mer om Amfori her.

TOPP