ANSVARLIG FORRETNINGSPRAKSIS

Skogstad forplikter seg gjennom sine policy for bærekraftig forretningspraksis til en forretningspraksis som respektere mennesker, samfunn og miljø. Skogstad er i dag en betydelig aktør innen utendørsbekledning, og valgene vi tar har konsekvenser langt utover egen virksomhet. Vi stiller derfor høye krav til oss selv, og forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere gjør det samme.

 

Fokusområder

Skogstad har forankret fire av FNs bærekraftsmål i sin strategi for bærekraftig forretningspraksis. Dette er bærekraftsmål nummer 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (stoppe klimaendringene), og 17 (samarbeid for å nå målene). Målene er nøye utvalgt på bakgrunn av områdene vi berører og hvor vi har forutsetninger for å utgjøre en forskjell.

                  

Etiske retningslinjer

Vi skal drive en ansvarlig virksomhet. Dette innebærer å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre verdikjeder. I Skogstad vil vi aldri kunne si oss ferdig med dette arbeidet og vi jobber kontinuerlig, hver eneste dag, for å gjøre vår forretningspraksis mer bærekraftig. Styringsdokumentene Policy for bærekraftig forretningspraksis og retningslinjer for leverandører, herunder Skogstad Code of Conduct, legger føringer for dette arbeidet.   

Les vår Policy for bærekraftig forretningspraksis her (NO)

Read our Policy for responsible business conduct here (EN)

 

Les våre retningslinjer for leverandører (NO).

Read our Code of Conduct for suppliers (EN). 

 

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis

For generelle spørsmål knyttet til menneskerettighetene, sporbarhet i leverandørkjeden, eller informasjon om hvordan vi jobber med FNs bærekraftsmål, kontakt oss på: sustainability@skogstadsport.no

TOPP