Bærekraft – Et steg i riktig retning

I Skogstad har vi et sterkt fokus på naturen og verden rundt oss. Skogstad har ambisjoner om å være ledende på bærekraft og har gjennom mange år tatt miljø og etikk ansvaret på største alvor. Vi er i dag medlem i flere organisasjoner for å hele tiden være oppdatert, og gjøre en forskjell der vi kan.

Skogstad forplikter seg som medlem av Etisk Handel til å overholde aktsomhet vurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Vi har nulltoleranse på brudd av våre mange krav og retningslinjer, og dersom det blir oppdaget avvik i strid med våre prinsipper vil vi omgående sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Vi vil hver dag jobbe for å redusere miljøavtrykket vårt, øke bevisstheten rundt egen praksis og ta nye steg fremover gjennom små og store tiltak for en mer bærekraftig fremtid.

TOPP