Et steg i riktig retning

I Skogstad har vi et sterkt fokus på naturen og verden rundt oss. Skogstad har ambisjoner om å være ledende på bærekraft og har gjennom mange år tatt miljø og etikk ansvaret på største alvor. Vi er i dag medlem i flere organisasjoner for å hele tiden være oppdatert, og for å kunne heve egen kompetanse til å stadig forbedre vårt arbeid og gjøre en forskjell der vi kan. Vi setter høye krav til miljø, menneskerettigheter og dyrevelferd, og har store forventninger til oss selv og alle våre leverandører og forretningsforbindelser til å overholde dette.

Skogstad forplikter seg til å overholde aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.  Vi har nulltoleranse på brudd av våre mange krav og retningslinjer, dersom det blir oppdaget avvik i strid med våre prinsipper vil vi omgående sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Vi vil hver dag legge til rette for å redusere miljøavtrykkene, øke bevisstheten og ta nye steg fremover med små og store tiltak for en mer bærekraftig fremtid.