MENNESKER, SAMFUNN & MILJØ

Skogstad setter høye krav til miljø, samfunn og menneskerettigheter, og har høye krav og forventninger til oss selv og alle våre leverandører og forretningsforbindelser til å overholde dette.

Siden Skogstad ble etablert i 1937, har familiens grunnleggende verdier og forretningspraksis hatt som mål og fokus å være medmenneske, vise respekt og omtanke gjennom våre daglige valg. Dette er en naturlig del av vår bærekraftigs strategi, og en grunnleggende forutsetning for å legge til rette for en trygg og god arbeidsplass.

BÆREKRAFTIG FORRETNINGSPRAKSIS 

Vi er i dag medlem i flere organisasjoner for å hele tiden være oppdatert, og for å kunne heve egen kompetanse for å stadig forbedre vårt arbeid og gjøre en forskjell der vi kan. Skogstad forplikter seg som medlem i Etisk Handel Norge til å overholde og jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Dette vil i praksis si at vi hele tiden jobber med kartlegging av negativ påvirkning og risiko vurderinger for å kunne ivareta og opprettholde respekt for mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi setter krav til alle våre leverandørers bærekraftarbeid og har nulltoleranse på brudd av våre mange krav og retningslinjer. Dersom det blir oppdaget avvik i strid med våre prinsipper vil vi omgående sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd, og i verste fall avslutte samarbeidet.

Vi skal hele tiden bestrebe oss for å drive en ansvarlig virksomhet. Dette innebærer å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre verdikjeder. Arbeidsdokumenter oversatt til kinesisk er utarbeidet for fabrikkene, og inneholder alle forpliktelser de må forholde seg til når de skal samarbeide med Skogstad Sport AS.

Det er innført rutiner på at alle arbeidsdokumenter skal gjennomgås grundig av interne og eksterne fabrikker, slik at de er forstått og signert før et samarbeid kan foregå. Det blir også fulgt opp med årlige gjennomganger og signeringer. Dokumentene er prosedyrer på hvordan de skal jobbe med å etterleve krav og retningslinjer, Code of Conduct, Fair Trade, Kjemikalelister (RSL) og oppdateringer av disse.

Les vår Code of Conduct her (NO)
Les vår Code of Conduct her (ENG)