Vi har tatt Plastløftet

Skogstad har tatt plastløftet for 2024. Et løfte som innebærer å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Hva er plastløftet?

Plastløftet, et initiativ satt i gang av Grønt Punkt Norge, innebærer at virksomheter skal jobbe målrettet for å ta i bruk mer resirkulert plast, kutte ned på unødvendig plast og designe for gjenvinning. Dette er viktig i overgangen til en mer sirkulær plastøkonomi. For Skogstad inngår Plastløftet som en del av den helhetlige satsingen på bærekraft.

Vi er stolte over tiltakene vi har satt i gang, og resultatene vi har oppnådd i året som har gått. Blant annet har vi endret materialet i handlenettene våre fra jomfruelig til resirkulert plastmateriale. Basert på innkjøpstall fra 2022, vil dette tiltaket alene spare miljøet for 3,7 tonn ny plast årlig.

Tiltak mot en mer sirkulær plastøkonomi

Det har også gjort endringer på posene i nettbutikken. Disse har fått økt grad resirkulert materiale, returfunksjon, og tydeligere informasjon om kildesortering. Målet er å beskytte plaggene bedre under transport og å sikre en høy gjenvinningsgrad etter bruk. I 2023 hadde vi i overkant av 30,000 ordre via nettbutikken, noe som tilsvarer et forbruk på omtrent 400 kg plast i året.

Vi er langt fra målet, men hvert skritt er et steg i riktig retning. Vi ser nå frem til å fortsette arbeidet frem mot 2025 og finne flere måter å redusere plastforbruket vårt på. Plastløftet har utvilsomt bidratt til økt fokus og et større engasjement rundt problemstillingen internt og vi tar med oss god læring og ny kunnskap inn i det videre arbeidet.

TOPP