Skogstad har designet 3-lags skalljakker med integrert søkebrikke fra Recco. Denne brikken er et hjelpemiddel for letemannskap dersom søk eller redning skulle være nødvendig.

RECCO- søkebrikken er vedlikeholdsfri og trenger ikke å aktiviseres, men utløser selv et retningssignal som kan hjelpe redningsmenn som er utstyrt med RECCO-detektorer til å finne din posisjon. Det gir ingen garanti for at du blir funnet dersom skred eller andre ulykker skulle oppstå, men den gjør deg søkbar slik at du enklere kan lokaliseres dersom uhell skulle oppstå. Se alle lokasjoner der det finnes redningsverktøy med RECCO-detektorer.

 

TOPP