Skogstad Sport blir ny samarbeidspartner med Sunnaasstiftelsen

I et nylig inngått samarbeid skal Skogstad Sport og Sunnaasstiftelsen sammen rette fokus mot fysisk aktivitet, natur og aktiv rehabilitering.

– Det er med stor glede og stolthet at vi nå går inn i ett samarbeid med en flott og positiv gjeng, som deler mange av de gode verdiene som vi selv har i Skogstad. Vi ser frem til å bidra til Sunnaasstiftelsens viktige arbeid, og til å følge med på deres fantastiske bidrag til å løfte mennesker opp og frem i samfunnet vårt, sier Henning Skogstad, CEO hos Skogstad Sport.

OM SUNNAASSTIFTELSEN Sunnaasstiftelsen er en privat, ideell stiftelse som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg, og leve gode og aktive liv. Stiftelsen er eksperter på å forene faglig kompetanse med likepersonsarbeid gjennom ulike prosjekter som fremmer mestring, innovasjon og utvikling av ny teknologi for å bringe rehabiliteringsfeltet fremover. Sunnaasstiftelsen utvikler også flere forskjellige konsepter, i tillegg til at de organiserer, planlegger, og gjennomfører aktiviteter både i Norge og i utlandet. Noen av disse aktivitetene er blant annet campene: Brain Camp Yng, Camp Spinal, Brain Camp LIS og Camp Explore. Fellesnevner for alle disse campene er at de benytter seg av konseptet «Aktiv Rehabilitering».

Konseptet Aktiv Rehabilitering gir deltakerne økt selvhjulpenhet og mestring, og økt motivasjon til å være aktive samfunnsborgere. Sunnaasstiftelsen arbeider etter en grundig utarbeidet modell for aktiv rehabilitering, der målet er å skape økt tro på egen kapasitet gjennom idrett og aktivitet, med bruk av rollemodeller. Resultatet skal være at stiftelsens målgruppe blir bedre rustet til å leve sosiale og aktive liv, og at de kan arbeide og ta utdanning.

Skogstad Sport ble presentert for Sunnaasstiftelsen gjennom vår ambassadør Anders Backe.  Anders har et tett forhold til stiftelsen gjennom sin far, som har vært en aktiv deltager i flere rehabiliteringsprogram.

FELLES VERDIER Skogstad har i 80 år hatt som mål å tilby klær til hele familien. Samtidig er plaggene bare et nødvendig utgangspunkt for det som virkelig betyr noe. Helt fra starten har Skogstads hensikt vært: «Å hjelpe folk i alle aldre til å nyte naturen rundt seg». Dette er en verdi vi deler med Sunnaasstiftelsen. Aktiviteter og idrett som kan gjennomføres utendørs, og relasjonsbyggingen dette medfører for deltakerne og pårørende, er en sentral del av det viktige arbeidet stiftelsen gjør. Med sin aktive rehabilitering bidrar de til at enda flere får muligheten til å leve aktive liv i naturen på tross av utfordringene de møter.

– Vi setter stor pris på at Skogstad Sport ønsker å samarbeide med Sunnaasstiftelsen. Vi og vårt arbeid er blitt møtt med entusiasme, og vi er overbevist om at vi sammen skal få til noe flott. Vårt samarbeid gjør det mulig å skape enda flere gode opplevelser for mennesker som skal finne tilbake til en best mulig hverdag etter å ha vært rammet av alvorlig skade eller sykdom. Vi vet at våre aktivitetstilbud bidrar til mestring og økt livskvalitet. Vi er glade for at Skogstad Sport ser verdien i dette arbeidet, sier Marianne Holth Dybwad, daglig leder i Sunnaasstiftelsen.

Med dette samarbeidet ønsker vi å bidra til at Sunnaasstiftelsen fortsetter sitt viktige samfunnsarbeid. På tross av uforutsette hendelser i den enkeltes liv, skal ikke «den nye normalen» hindre menneskene i å leve godt som aktive deltagere i samfunnet. Vårt felles mål vil derfor fortsette å være at enda flere få muligheten til å oppleve og nyte naturen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nataly S. Løkkeberg

Salg- og Markedssjef, Skogstad Sport AS

+47 90 12 99 42

Nataly@skogstadsport.no

Marianne Holth Dybwald

Daglig leder, Sunnaasstiftelsen

+47 97 15 39 04

marianne.dybwad@sunnaasstiftelsen.no

TOPP