Våre retningslinjer og mål for samfunnsansvar er direkte knytt til våre bedriftsmål.

Vårt primære fokus er å bli ein av Noregs og Europas mest ettertrakta leverandørar av sports- og fritidsklede. På vegen dit er vi opptekne av å drive verksemda på ein best mogeleg måte. Vi kjenner- og tek vårt ansvar i lokalmiljøet, og jobbar etter globale tiltak for utvikling med eit sterkt miljøfokus. Våre retningslinjer og mål for samfunnsansvar er direkte knytt til våre bedriftsmål, og alle handlingar er basert på våre verdiar.