VÅR LEVERANDØRKJEDE

Vårt arbeid for bærekraft er et tema gjennom hele virksomheten i alt vi gjør og ligger godt forankret i våre verdier. Vi tenker at vi aldri kan få repetert oss nok rundt dette viktige området og kommuniserer derfor jevnt og tett om bærekraft ut i virksomheten, gjerne med forskjellige temaer for hver gang.

I dag er det daglig leder som har hovedansvaret for aktsomhetsvurderinger. Vi jobber tett med dette i en egen ledergruppe som tar det videre i sin avdeling. Spesielt er dette viktig mot produktavdeling i forhold til deres arbeid mot leverandørkjeden.

Daglig leder og produktsjef har til vanlig 3-4 besøk per år til eget kontor i produksjonslandet og utfører der gjennomganger med eget kontor og besøk til fabrikker og leverandører. Bærekraft og aktsomhetsvurderinger er viktig agenda i alle slike besøk. Med den tette dialogen vi har gjennom våre besøk og vårt kontor i produksjonslandet, er møter med ledere og mellomledere en effektiv måte å skape forståelse på ved at vi har åpne møter med gode dialoger og mange spørsmål og svar fra begge sider.

KONTOR I KINA

Skogstad har eget datterselskap i produksjonslandet i Kina med egne ansatte som følger opp alt som vedrører innkjøp, kvalitet, miljø og arbeidsforhold i direkte daglig kontakt med fabrikkene. Dette gir oss god oversikt til enhver tid over alle aktiviteter og alt vi gjør i prosessen det tar å få frem ferdige produkter, og det gir oss fleksibilitet til å ta grep raskt om det blir nødvendig.

Per 2021 har vi kun Kina som produksjonsland. I perioden 2002-2013 bodde daglig leder i Kina og bygde opp det vi i dag føler har vært en svært viktig del i det å ha innsikt og kontroll på hva som skjer i leverandørkjeden i alle ledd.

Daglig leder står også fortsatt i dag oppført som Chief Representative for kontoret i Kina, som betyr eier og øverste overordnede. Vi har i dag 9 ansatte i Kina som blant mye annet har ansvar for at våre krav og retningslinjer for bærekraft blir overholdt.

Alt av produktutvikling, design og materialvalg blir utført i Norge.

KONTOR I INNVIK

Skogstad Sport har sitt opphav fra Nordfjord en av Norges og verdens mest naturskjønne områder med sin ville, urørte natur. Skogstad Sport er meget stolt over å ha sitt hovedkontor i disse fantastiske omgivelser, med strender og innsjøer med krystallklart vann rett utenfor kontoret vårt i Innvik. I Innvik har vi også vårt hovedlager hvor vi pakker og sender våre produkter fra. Her jobber vi kontinuerlig med å sikre trygge og gode arbeidsforhold for våre lagerarbeidere. Vi har per i dag 21 ansatte som jobber i Innvik, inkludert vår daglige leder. Fra Innvik jobber vi med alt fra å kvalitetsikre produktene våre, sørge for at kundene våre får den beste kundeservicen til å levere produktene våre kjapt og trygt til våre sluttkunder.

KONTOR I OSLO

Siden 2014 har vi også utvidet til et eget kontor i Oslo som jobber tett med både kontoret i Kina og Innvik. Her jobber 12 ansatte som arbeider med design av produkt, markedsføring og salg.

Har du spørsmål knyttet til hvordan vi jobber med miljø, bærekraft, mennesker og samfunn kan du gjerne sende oss en mail til: sustainability@skogstadsport.no