FABRIKKER

Skogstad har eget datterselskap i produksjonslandet i Kina med egne ansatte som følger opp alt som vedrører innkjøp, kvalitet, miljø og arbeidsforhold i direkte daglig kontakt med fabrikkene.

Vi har i dag 9 ansatte i Kina som har ansvar for at våre krav og retningslinjer for bærekraft blir overholdt. Flere av disse har som hovedansvar å følge opp arbeidsfold og ansattes trygghet ved fabrikkene og har jevnlig kontakt med våre leverandører sammen med resten av kontoret i Kina og Norge. Vi har egne arbeidsdokumenter utarbeidet for fabrikkene våre. De er oversatt til kinesisk og inneholder alle forpliktelser de må forholde seg til når de skal samarbeide med Skogstad Sport AS. Det er innført rutiner på at alle arbeidsdokumenter skal gjennomgås av fabrikkene, forstås og signeres før et samarbeid kan foregå. Det blir også fulgt opp med årlige gjennomganger og signeringer. Dokumentene er prosedyrer på hvordan de skal jobbe med å etterleve krav og retningslinjer, Code of Conduct, Fair Trade, Kjemikalielister (RSL) og oppdateringer av disse. Vi har 3-4 turer fra Norge til Kina hvert år med inngående samtaler og oppfølging av ansattes krav og retningslinjer. I tillegg sørger vi for en åpen dialog med fokus på bærekraft og aktsomhetsvurdering.

Vi har også ansatte som er spesialister på å kvalitetsikre produksjon og produkter og se til at ingen skadelige kjemikalier og materialer blir brukt. Skogstad bruker AQL 2,5 som er en målestokk for hvor mange feil og mangler som er lov i produktene. AQL 2,5 er den høyeste som er vanlig for bruk til klær. Vi følger nøye med på det Norske Miljødirektoratet som ofte er forut sin tid i nye oppdagelser av skadelige materialer og som stadig utarbeider nye krav og restriksjoner. Dette er noe vi følger nøye med på allerede når forslagene kommer på høring. Dersom forslaget er relevant for oss iverksetter vi dette omgående ved vårt kontor i Kina.
Vi søker oss mot nulltoleranse der vi kan, noe vi også gjennomførte som en av de første på PFC fluorkarboner i alle våre stoffkvaliteter da dette ble ferdig forsket på og forbudt i 2013-14.Vi følger også EU-sine restriksjoner når det gjelder kjemikalier, og ved behov, rådfører vi oss direkte med forskjellige forskningsmiljøer. REACH er EU sin felles kjemikalieregelverk for alle kjemikalier. Denne innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. REACH er en av de beste og viktigste verktøyene vi bruker i kampen mot kjemikalier. Som BlueSign partner får vi også ett godt verktøy mot å unngå skadelige kjemikalier og materialer, og til å finne de som er gode alternativer.

Sammen med produktavdelingen i Norge jobber de ansatte ved kontoret i Kina med å  sørger for at produksjon og produktfrister blir overholdt i dialog med fabrikker. De sørger for god dialog og planlegging slik at fabrikker vet hva som er sannsynlig at vil komme av ordremasse, og tar kontakt dersom noe uteblir eller er forsinket. Dette er bra for både vår og leverandøren sin langsiktige planlegging, trygghet og stabilitet og er med på å sørge for at Code of Conduct blir overholdt.

En komplett oversikt over fabrikkene vi bruker kan du se her.