VÅR ORGANISASJONSSTRUKTUR

 

Skogstad ble etablert i 1937 av Halstein Skogstad. Anton Skogstad tok over selskapet i 1976 og Skogstad er fortsatt i dag 100% norskeid av familien Skogstad. I dag er det 3. generasjon med Henning Skogstad som er daglig leder av selskapet. Ledergruppen består av 8 personer med ansvar for sine respektive avdelinger internt. Skogstad har fortsatt sitt hovedkontor i Innvik, men har gjennom årene også etablert egne kontorer i Kina og Oslo. 

Hvordan vi jobber

Produktutvikling, design og materialvalg blir utført i Norge, og vi bruker aktivt medlemsorganisasjonene våre; Grønt Punkt og Etisk handel, for å sikre at vi tar gode valg i alt vi gjør fra produktutvikling til ferdig produkt, og fra design til gjenvinning av emballasje. Sammen med produktavdelingen i Norge jobber de ansatte ved kontoret i Kina for å følge opp produksjonsfrister, gjennomføre kvalitetskontroller, og sørge for at våre mange krav og retningslinjer blir fulgt opp i tett dialog med leverandørene. Vi har normalt 2-4 turer fra Norge til Kina hvert år med inngående samtaler og oppfølging av ansattes krav og retningslinjer, samt risikovurderinger.

Vi verdsetter langvarige leverandørforhold og har en åpen dialog med våre leverandører slik at de vet hva som er sannsynlig vil komme av ordremasse, og tar kontakt dersom noe uteblir eller er forsinket. Dette er bra for både vår og leverandøren sin langsiktige planlegging, trygghet og stabilitet og er med på å sørge for at våre etiske retningslinjer blir overholdt. 

Per 1. september 2022, har Skogstad 16 egne butikker i Norge. Disse ligger under Skogstad Sport Detalj og styres av daglig leder Ann Kristin Skogstad.

TOPP